Fyzioterapie

Kontakt.

Fyzioterapie v domácnosti klienta je součástí domácí zdravotní péče. Je zaměřena na nácvik soběstačnosti, samostatnosti klienta v domácím prostředí po návratu z nemocnice, na rozcvičení postižených končetin po cévních mozkových příhodách a po zlomeninách a na kondiční cvičení, kterým si klient v průběhu jednoho až dvou měsíců může zlepšit svoji celkovou fyzickou kondici. Součástí fyzioterapeutické péče je také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a nácvik při jejich používání. V současnosti zaměstnáváme registrovanou fyzioterapeutku, která splňuje kritéria odbornosti dle zákona č. 96/2006 Sb. Má předepsané vzdělání včetně atestace v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“. Věnuje se návštěvní službě na sídlišti Řepy.