Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub 17

Kontakt.

Cílem služby Nízkoprahového klubu pro děti a mládež (NZDM) Klub 17 je nabídka pomoci a podpory při řešení různých životních situací v přívětivém prostředí, které jsou pro klienty náročné. Klub 17 je zařízení pro děti a mládež od 6 do 18 let, vstup je volný pro ty, kteří mají volný čas a chtějí ho trávit bezpečně v příjemném prostředí, nebo se o něčem poradit či pomoci.

Návštěvníkům se věnují tři kvalifikovaní pracovníci, kteří poskytují (např. informační servis, poradenství, doučování), dále volnočasové aktivity (výtvarno a rukodělno, hry, soutěže, turnaje atd.). Klub je určen převážně dětem a mladým lidem z Prahy 17.

Vstup do služby není omezen pohlavím, rasou, národností, ani náboženským vyznáním.

Služby poskytujeme diskrétně, s možností anonymity (dle rozhodnutí klienta).

NZDM Klub 17 garantuje, že v provozní době nebude umožněn přístup zákonným zástupcům, institucím a dalším složkám (mají možnost vstoupit do jednání NZDM po předchozí telefonické domluvě na tel: 235311791 nebo emailem klub17@seznam.cz), ale vždy mimo provozní dobu. Toto opatření respektuje slibovanou a požadovanou anonymitu ze strany klientů. Služba je postavena tak, aby nevytvářela bariéry pro vstup a byla tak co nejpřístupnější zvolené cílové skupině potenciálních klientů. Každý příchozí se zavazuje dodržovat základní pravidla klubu, která zajišťují bezpečný prostor pro všechny zájemce a uživatele služby.

Pravidla NZDM Klub 17

• Respektuj rozhodnutí pracovníka klubu

• Respektuj pravidla slušného chování

• Žádné drogy, alkohol, či cigarety a zbraně

• Nebuď agresivní slovně ani fyzicky

• Neomezuj druhé

• Nenič vybavení klubu

• Uklízej po sobě

Informační letáky jsou dostupné na veřejných místech, pravidelně spolupracujeme s místními institucemi (školy, zdravotníci), pracovníky státní správy i samosprávy (OSPOD, kurátoři), dalších organizací i institucí působících v místní lokalitě, publikujeme v místním periodiku, pořádáme společenské aktivity pro širokou veřejnost (např. Dny otevřených dveří), pravidelně zveřejňujeme nabídku naší činnosti a tématické měsíční plány.

Provozní doba zde.

Služba je poskytována bez úhrady.

Informační leták.

Program klubu 17 - březen 2022.

Informativní video z naší činnosti v roce 2021