CSZS      O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub 17

Kontakt.

Cílem služby Nízkoprahového klubu pro děti a mládež (NZDM) Klub 17 je nabídka pomoci a podpory při řešení různých životních situací v přívětivém prostředí, které jsou pro klienty náročné. Klub 17 je zařízení pro děti a mládež od 6 do 18 let, vstup je volný pro ty, kteří mají volný čas a chtějí ho trávit bezpečně v příjemném prostředí, nebo se o něčem poradit či pomoci.

Návštěvníkům se věnují kvalifikovaní pracovníci, kteří poskytují (např. informační servis, poradenství, doučování), dále volnočasové aktivity (výtvarno a rukodělno, hry, soutěže, turnaje atd.). Klub je určen převážně dětem a mladým lidem z Prahy 17.

Vstup do služby není omezen pohlavím, rasou, národností, ani náboženským vyznáním.

Služby poskytujeme diskrétně, s možností anonymity (dle rozhodnutí klienta).

NZDM Klub 17 garantuje, že v provozní době nebude umožněn přístup zákonným zástupcům, institucím a dalším složkám (mají možnost vstoupit do jednání NZDM po předchozí telefonické domluvě na tel: 235311791 nebo emailem klub17@seznam.cz), ale vždy mimo provozní dobu. Toto opatření respektuje slibovanou a požadovanou anonymitu ze strany klientů. Služba je postavena tak, aby nevytvářela bariéry pro vstup a byla tak co nejpřístupnější zvolené cílové skupině potenciálních klientů. Každý příchozí se zavazuje dodržovat základní pravidla klubu, která zajišťují bezpečný prostor pro všechny zájemce a uživatele služby.

Pravidla NZDM Klub 17

• Respektuj rozhodnutí pracovníka klubu

• Respektuj pravidla slušného chování

• Žádné drogy, alkohol, či cigarety a zbraně

• Nebuď agresivní slovně ani fyzicky

• Neomezuj druhé

• Nenič vybavení klubu

• Uklízej po sobě

Informační letáky jsou dostupné na veřejných místech, pravidelně spolupracujeme s místními institucemi (školy, zdravotníci), pracovníky státní správy i samosprávy (OSPOD, kurátoři), dalších organizací i institucí působících v místní lokalitě, publikujeme v místním periodiku, pořádáme společenské aktivity pro širokou veřejnost (např. Dny otevřených dveří), pravidelně zveřejňujeme nabídku naší činnosti a tématické měsíční plány.

Provozní doba zde.

Služba je poskytována bez úhrady.

Informační leták.

 

Aktuality jsou zveřejněny na facebooku CSZS (zde) a Klubu17 (zde)
 

            O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                 
            Organizační struktura      Pečovatelská služba      Pečovatelská služba      Domácí zdravotní péče      Kluby seniorů      Přeprava imobilních osob                 
            Výroční zprávy      AT linka a poradna      Poradna pro rodinné pečující      Fyzioterapie      Pohybové aktivity      Půjčovna kompenzačních pomůcek                 
            Volná místa      Klub 17      AT linka a AT poradna      Klinická psychologie      Vzdělávací kurzy      Reportáže                 
                  Zdravotní služby      Nízkoprahové zařízení - Klub 17            Další aktivity pro seniory      Kontakty na krizové linky psychologické pomoci                 
                  Volnočasové aktivity                                         
                  Půjčovna                                         
                  Přeprava                                         
                  Ostatní služby                                         

                                         Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      AquaStop Cream      Letiště      Injektáž zdiva PRE                                         
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz