CSZS      O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                

AT linka a AT poradna

 

Kontakt.

Cílem AT linky a AT poradny je poskytování pomoci lidem, kteří se potýkají s problémy zneužívání návykových látek legálních i nelegálních. AT poradna nabízí individuální, partnerskou terapii. Služby jsou poskytovány na základě zájmu klienta.

 

AT poradna

Provoz poradny pro klienty je každý čtvrtek od 17.00 do 23.00, bez ohledu na to, zda je všední den nebo státem uznané volno. Poslední klient je pozván ke konzultaci půl hodiny před koncem poradenských hodin (poradenství je do 22 hodin). Součástí služeb poskytovaných poradnou je doléčovací skupina, která probíhá každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 a účastní se jí v průměru 15 klientů. Služby jsou poskytovány na základě zájmu klienta, kontakty klienta jsou důvěrné a musí být prováděny diskrétně. O kontaktech s klientem je vedena evidence. Průběh kontaktu je zapsán, evidence je pod uzamčením a chráněna před zneužitím.

 

AT linka

Provoz linky je každý čtvrtek, včetně svátků v době od 8.00 do 23.00.

Působnost linky je celorepubliková.

Služby jsou poskytovány na základě zájmu klienta, který službu kontaktuje telefonicky (mobilní tel.: 724 307 775 a pevná linka: 235 311 791, email: atlinka.repy@seznam.cz). Klient má právo zůstat v anonymitě. Klientovi není prostřednictvím linky zajišťováno objednávání na jiná pracoviště, neposkytujeme výjezdní službu. Pracovník linky poskytne všechny možné kontakty a informace. O kontaktech s klientem je vedena evidence pod dohodnutým označením. Průběh kontaktu je zapsán na samostatný formulář, evidence je pod uzamčením a chráněna před zneužitím. V případě zneužití linky má pracovník právo hovor ukončit.

Objednání prostřednictvím telefonu 235 311 791 nebo mobilního telefonu 776 127 586 (pouze ve čtvrtek) nebo emailem atlinka.repy@seznam.cz.

K osobnímu jednání doporučujeme se objednat předem.

Služba je provozována na adrese Socháňova 1221/5.

Služby poskytujeme bezplatně a diskrétně. Na veřejných místech jsou informační letáky.

 

Aktuality jsou zveřejněny na facebooku CSZS (zde) a Klubu17 (zde)
 

            O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                 
            Organizační struktura      Pečovatelská služba      Pečovatelská služba      Domácí zdravotní péče      Kluby seniorů      Přeprava imobilních osob                 
            Výroční zprávy      AT linka a poradna      Poradna pro rodinné pečující      Fyzioterapie      Pohybové aktivity      Půjčovna kompenzačních pomůcek                 
            Volná místa      Klub 17      AT linka a AT poradna      Klinická psychologie      Vzdělávací kurzy      Reportáže                 
                  Zdravotní služby      Nízkoprahové zařízení - Klub 17            Další aktivity pro seniory      Kontakty na krizové linky psychologické pomoci                 
                  Volnočasové aktivity                                         
                  Půjčovna                                         
                  Přeprava                                         
                  Ostatní služby                                         

                                         Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      AquaStop Cream      Letiště      Injektáž zdiva PRE                                         
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz