Domácí zdravotní péče

Kontakt.

Domácí zdravotní péče je zajišťována zkušenými registrovanými zdravotními sestrami v domácnosti klienta. Zdravotní výkony jsou prováděny na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z lůžkového oddělení nemocnice (po dobu nejdéle následujících čtrnácti dnů po propuštění) a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsme smluvními partnery VZP, ZP Ministerstva vnitra ČR, Vojenské ZP ČR a OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní péči, proto úzce spolupracujeme s fyzioterapeutkou, pečovatelskou službou a sociálními pracovníky. CSZS má vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Služby poskytujeme pondělí - neděle od 7:00 do 19:00 včetně svátků

Nejčastěji prováděnými zdravotními výkony byly:

• kontroly zdravotního stavu, krevního tlaku a pulsu, měření glykemie

• ošetření defektů, operačních ran, stomií a úrazů

• odběry biologického materiálu - krve, moči, stěry z rány

• aplikace injekcí i.m., s.c., inzulínu

• výměny permanentních močových katetrů u žen a péče o ně

• příprava a podávání léků a jejich kontrola

• ošetřovatelské cvičení - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení sebeobsluhy a celkové soběstačnosti

• paliativní péče pro terminálně nemocné