Domácí zdravotní péče

Kontakt.

Domácí zdravotní péče je zajišťována zkušenými registrovanými zdravotními sestrami v domácnosti klienta. Zdravotní výkony jsou prováděny na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z lůžkového oddělení nemocnice (po dobu nejdéle následujících čtrnácti dnů po propuštění) a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsme smluvními partnery VZP, ZP Ministerstva vnitra ČR, Vojenské ZP ČR a OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní péči, proto úzce spolupracujeme s fyzioterapeutkou, pečovatelskou službou a sociálními pracovníky. CSZS má vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek.

V průběhu roku 2015 byla zdravotní péče poskytována 204 pojištěncům výše uvedených zdravotních pojišťoven. Rozdělení klientů podle pohlaví naleznete v grafu číslo 1. Z celkového počtu klientů jich bylo 44 nově registrovaných v DZP, u dalších 160 lidí pokračovala již indikovaná domácí zdravotní péče.

Zdravotními sestrami bylo celkem vykonáno 8629 návštěv u klientů. V domácím prostředí byli ošetřováni klienti s onemocněními srdečně cévními, neurologickými, kožními, onkologickými, s onemocněními pohybového aparátu, s metabolickými onemocněními, apod.

Nejčastěji prováděnými zdravotními výkony byly:

• kontroly zdravotního stavu, krevního tlaku a pulsu, měření glykemie

• ošetření defektů, operačních ran, stomií a úrazů

• odběry biologického materiálu - krve, moči, stěry z rány

• aplikace injekcí i.m., s.c., inzulínu

• výměny permanentních močových katetrů u žen a péče o ně

• příprava a podávání léků a jejich kontrola

• edukace akontrola léčebného režimu

• ošetřovatelské cvičení - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení sebeobsluhy a celkové soběstačnosti

• paliativní péče pro terminálně nemocné

Některým klientům byla poskytována komplexní ošetřovatelská péče ve spolupráci s pečovatelskou službou. V domácím prostředí bylo ošetřováno několik klientů v terminálním stádiu onemocnění. Zdravotní péče byla zajištěna po celý týden včetně večerních hodin, víkendů a svátků. V roce 2015 bylo zdravotními sestrami CSZS provedeno celkem 14582 zdravotních výkonů.