CSZS      O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                

Domácí zdravotní péče

 

Kontakt.

Domácí zdravotní péče je zajišťována zkušenými registrovanými zdravotními sestrami v domácnosti klienta. Zdravotní výkony jsou prováděny na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z lůžkového oddělení nemocnice (po dobu nejdéle následujících čtrnácti dnů po propuštění) a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsme smluvními partnery VZP, ZP Ministerstva vnitra ČR, Vojenské ZP ČR a OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní péči, proto úzce spolupracujeme s fyzioterapeutkou, pečovatelskou službou a sociálními pracovníky. CSZS má vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Služby poskytujeme pondělí - neděle od 7:00 do 19:00 včetně svátků

Nejčastěji prováděnými zdravotními výkony byly:

• kontroly zdravotního stavu, krevního tlaku a pulsu, měření glykemie

• ošetření defektů, operačních ran, stomií a úrazů

• odběry biologického materiálu - krve, moči, stěry z rány

• aplikace injekcí i.m., s.c., inzulínu

• výměny permanentních močových katetrů u žen a péče o ně

• příprava a podávání léků a jejich kontrola

• ošetřovatelské cvičení - nácvik úkonů vedoucích k zlepšení sebeobsluhy a celkové soběstačnosti

• paliativní péče pro terminálně nemocné

Aktuality jsou zveřejněny na facebooku CSZS (zde) a Klubu17 (zde)
 

            O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                 
            Organizační struktura      Pečovatelská služba      Pečovatelská služba      Domácí zdravotní péče      Kluby seniorů      Přeprava imobilních osob                 
            Výroční zprávy      AT linka a poradna      Poradna pro rodinné pečující      Fyzioterapie      Pohybové aktivity      Půjčovna kompenzačních pomůcek                 
            Volná místa      Klub 17      AT linka a AT poradna      Klinická psychologie      Vzdělávací kurzy      Reportáže                 
                  Zdravotní služby      Nízkoprahové zařízení - Klub 17            Další aktivity pro seniory      Kontakty na krizové linky psychologické pomoci                 
                  Volnočasové aktivity                                         
                  Půjčovna                                         
                  Přeprava                                         
                  Ostatní služby                                         

                                         Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      AquaStop Cream      Letiště      Injektáž zdiva PRE                                         
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz