Centrum sociálně zdravotních služeb

je příspěvková organizace, zřízená 1.1.1998 městskou částí Praha - Řepy usnesením zastupitelstva č. 3/32 ze dne 17.11.1997 podle §8 odst. 2 písmeno c) zákona č. 90/1993Sb., O hlavním městě Praze a podle §31 zákona č. 576/90 Sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice. Zapsaná dne 5.8.2000 u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755. (viz výpis z OR)

IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647

Tel. recepce: 235 314 141, 235 313 182, 777 575 117

E-mail: cszs@iol.cz, www: www.cszs.cz, datová schránka - ID: jbskg4y

Facebook: CSZS, Klub 17

Sídlo:

     ul. Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy

Pobočky:

     ul. Socháňova 1221, 163 00 Praha 6 – Řepy

Číslo bankovního účtu: 0168034319/0800

Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části Praha - Řepy a dle dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování:

- sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, registrace č.j.: 762988/09

- zdravotních služeb, registrace č.j.: S-MHMP/1224862/12/ZDR

- služeb navazujících (aktivizační služby pro seniory atd.)

Dále vykonává doplňkovou činnost ve smyslu zákona č. 250/ 2000 Sb., O ozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Střednědobý výhled CSZS pro roky 2022-2023 - návrh

Reportáže o CSZS:

Klub 17 rozdal dětem vánoční dárky
Reportáž o Centru sociálních služeb
Reportáž o Klubu 17
Setkání seniorů
Omezení aktivity pro děti a seniory

Výuka češtiny pro zájemce z Ukrajiny.

V pátek 18.3.2022 od 10 do 12 hodin začne výuka češtiny pro dospělé zájemce z Ukrajiny v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - Klub 17, Socháňova 1221.
Podle aktuálního zájmu bude probíhat výuka v ruštině s prvky ukrajinštiny. O výuku se zdarma postará dobrovolnice, která má zkušenosti s výukou češtiny.
Během výuky je možné ve vedlejší místnosti mít děti, o které se bude starat vždy jeden člověk ze skupiny studentů češtiny.
Neváhejte, počet míst je omezen.
Zájemci se mohou hlásit u u ředitelky Centra sociálních a zdravotních služeb (CSZS), paní Moniky Čermákové.
Tel.: +420 775 591 700
E-mail.: reditelka@cszs.cz

Урокческоїмовидлядорослих з України.

У п’ятницю, 18.3. 2022 з 10:00 до 12:00 розпочнутьсяурокичеськоїмовидлядорослих з України у Низькопраговомудитячомутаюнацькомузакладі – Клуб 17, Socháňova 1221.
Відповіднодоактуальнихінтересів, урокибудутьнавчатимутьросійськоїмови з елементамиукраїнськоїмови.
Безкоштовновикладаннямзайматиметьсяволонтер, якиймаєдосвідвикладаннячеськоїмови.
Підчасуроків у сусіднійкімнатіможливеперебуваннядітей, проякихзавждибудепіклуватисяодналюдина з групичеськихстудентів.
Незволікайте, кількістьмісцьобмежена.
БажаючіможутьзвернутисядодиректораЦентрусоціальнихтамедичнихпослуг (CSZS) паніМонікиЧермакової.
Tel: 775 591 700/ reditelka@cszs.cz

Informace o volných místech

Výběrové řízení na funkci koordinátor pečovatelské služby - podrobnosti zde

Hledáme pečovatelku pro terénní pečovatelskou službu

Pro výkon pracovníka v sociálních službách – pečovatelka pro terénní pečovatelskou službu požadujeme:
- ukončené základní vzdělání nebo střední vzdělání
- bezúhonnost, zdravotní způsobilost, aktivní přístup, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost
- zájem o práci s lidmi se zdravotním postižením, chronického onemocnění nebo jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, vstřícný přístup
- očkování proti žloutence typu B
- znalost práce na PC
- výhodou - absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost

Benefity
- stravenkový paušál
- příplatek na cestovné
- 5 týdnů dovolené

 

Informace k onemocnění COVID-19

Stanovení postupu pro setkávání v klubech

Vážení občané,vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 začínáme s postupným návratem k běžnému režimu poskytování našich služeb za podmínky dodržování specifických hygienických opatření.

 

Děkujeme za pochopení

                                                                         Mgr. Monika Čermáková, ředitelka Centra sociálně zdravotních služeb

 


Podporují nás:

Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      Úřad práce      Letiště      Injektáž zdiva
    www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz