Kluby seniorů

Na území městské části Prahy 17 se pravidelně schází již 5 klubů seniorů a zdravotně znevýhodněných, o klubech se můžete pravidelně dozvídat prostřednictvím regionálních novin, přes ÚMČ Praha 17, lékaře, ale především od svých vrstevníků. Náplní klubu je kromě samotného setkání i rozmanitý program, který sestavuje pracovnice Centra sociálně zdravotních služeb (garant klubu), společně s nejaktivnějšími členy klubu. Jedná se především zajištění koncertů, výletů, přednáškové činnosti na různá témata (sociální dávky, zdravotní pomůcky a jejich využití) nebo besedy s herci např. pí. Valerie Zawadská, p. Lumír Olšovský anebo zastupitelé naší městské části.

Členové klubu seniorů se účastní se různých sportovních klání, kde převažuje petangue, bowling, nordicwalking a jiné aktivity. Setkávání proseniory je důležitým momentem v prevenci sociální izolace a aktivního trávení volného času.

 

Klub Klas

Klas Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin na adrese Ke kulturnímu domu 14, Praha 6. Klub vede paní Karla Stýblová. Klub se rád schází při besedách a přednáškách v prostorách tomu určených, 1x měsíčně se koná posezení s muzikou, navštěvují divadelní představení a výstavy.

 

Klub Gemini

Gemini Klub vznikl z iniciativy zdravotně znevýhodněných občanů Řep a sympatizujících seniorů. Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 14:30 do 16:30 v Socháňova 1221, Praha 6 - Řepy (Klub 17).

 

Klub seniorů Řepy (KSŘ)

KSŘ Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každou středu od 9.00 do 11.00 na adrese Socháňova 1220, Praha 6 Řepy (KC Průhon). Předseda klubu je pan Josef Procházka. Upřednostňují sportovně společenské hry a aktivity dle možností členů klubu, které jsou např. pétanque, bowling, kondiční a rehabilitační tělovýchova vedená odborníky, kondiční chůze a poznávací vycházky. Rádi si ale také vyslechnou různé besedy, semináře či navštěvují společenské a kulturní akce.

 

Klub Průhon

Průhon Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé úterý od 9.00 do 11.00 na adrese Socháňova 1224 Praha 6 Řepy (Klub 17). Předsedkyní klubu je paní Ivana Jelínková. Prioritou klubu seniorů Průhon jsou výlety ať kratší čí delší, různé besedy, přednášky, semináře, které se konají v prostorách klubu a nebo v jiném prostředí, společně trávené dovolené, spolupráce s Mateřským centrem Řepík, Domovem sv. Karla Boromejského, nebo pomoc při různých akcích, výstavy, divadelní představení atd.

 

Klub seniorů Centrum

Centrum Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé úterý od 9.00 do 11.00 na adrese Bendova 1121, Praha 6 Řepy (knihovna CSZS). Předsedkyní klubu je paní Jitka Hanzlová. Upřednostňují společenské aktivity dle možností členů klubu, poznávací vycházky, posezení s dobrou náladou. Rádi si ale také vyslechnou různé besedy, semináře či navštěvují společenské a kulturní akce.

 

Všechny kluby seniorů vyvíjí značnou aktivitu při zajištění programu pro své členy. V průběhu roku CSZS organizuje celodenní výlety a další koncipované programy v průběhu roku ve spolupráci s městskou částí Praha 17 (Den matek, vánoční posezení apod.).

Kontakt na všechny kluby seniorů prostřednictvím naší recepce.