Kluby seniorů

Dobrý den,
po dlouhém mapování a zjišťování aktuálních informací pro setkávání klubů seniorů stanovuji s platností od 10. ledna 2022 následující postup:
- setkávání klubů seniorů KSŘ, Klas, Průhon, Klub dobré nálady a Centrum se povoluje za důsledného respektování pravidel bezpečného kontaktu od 10.1.2022 v obvyklých časech a na obvyklých místech
- všichni účastnící tohoto setkání jsou na výzvu schopni prokázat platné očkování proti Covid-19 nebo prodělání nemoci v době kratší 180 dní
- osoby vykazující známky akutního infektu nebudou moci se setkání účastnit
- vedoucí klubu seniorů zajistí evidenci všech přítomných osob na prezenční listině, kde budou jména přítomných, platný telefonní kontakt a podpis osoby, tyto seznamy bude vedoucí klubu seniorů evidovat u sebe k případnému předložení
- jednotliví vedoucí klubů seniorů mají zodpovědnost za respektování a dodržování všech bezpečnostních pravidel, které jsou v souladu s přiloženým opatřením ze dne 3.1.2022 (mimo jiné rozestupy, roušky, u stolu max. 6 osob).
V případě zhoršení epidemiologické situace může být toto rozhodnutí přehodnoceno.

Prosím o písemné potvrzení přečtení a respektování tohoto postupu. V případě potřeby mne kontaktujte.
Informujte prosím členy Vašich klubů seniorů. Dbejte o svoje zdraví i zdraví osob ve Vašem okolí.
Doufám, že se brzy setkáme.

S pozdravem

Mgr. Monika Čermáková
ředitelka

Na území městské části Prahy 17 se pravidelně schází již 4 kluby seniorů a zdravotně znevýhodněných, o klubech se můžete pravidelně dozvídat prostřednictvím regionálních novin, přes ÚMČ Praha 17, lékaře, ale především od svých vrstevníků. Náplní klubu je kromě samotného setkání i rozmanitý program, který sestavuje pracovník Centra sociálně zdravotních služeb (garant klubu), společně s nejaktivnějšími členy klubu. Jedná se především zajištění koncertů, výletů, přednáškové činnosti na různá témata (sociální dávky, zdravotní pomůcky a jejich využití) nebo besedy s herci např. pí. Valerie Zawadská, p. Lumír Olšovský anebo zastupitelé naší městské části.

Členové klubu seniorů se účastní se různých sportovních klání, kde převažuje petangue, bowling, nordicwalking a jiné aktivity. Setkávání pro seniory je důležitým momentem v prevenci sociální izolace a aktivního trávení volného času.

 

Klub Klas

Klas Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin na adrese Ke kulturnímu domu 14, Praha 6. Klub vede paní Světlana Roskowetzová. Klub se rád schází při besedách a přednáškách v prostorách tomu určených, navštěvují divadelní představení a výstavy.

 

Klub seniorů Řepy (KSŘ)

KSŘ Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každou středu od 10:00 do 12:00 na adrese Socháňova 1220, Praha 6 Řepy (KC Průhon). Předsedkyní klubu je ing. Mária Szitányiová. Upřednostňují sportovně společenské hry a aktivity dle možností členů klubu, které jsou např. petanque, bowling, kondiční a rehabilitační tělovýchova vedená odborníky, kondiční chůze a poznávací vycházky. Rádi si ale také vyslechnou různé besedy, semináře či navštěvují společenské a kulturní akce.

 

Klub Průhon

Průhon Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každou středu od 9:00 do 11:00 na adrese Bendova 1121/5, Praha 6 Řepy (CSZS knihovna). Předsedkyní klubu je paní Ivana Jelínková. Prioritou klubu seniorů Průhon jsou výlety ať kratší čí delší, různé besedy, přednášky, semináře, které se konají v prostorách klubu a nebo v jiném prostředí, společně trávené dovolené nebo pomoc při různých akcích, výstavy, divadelní představení atd.

 

Klub seniorů Centrum

Centrum Setkávání seniorů probíhá 1x týdně každé úterý od 9:00 do 11:00 na adrese Bendova 1121, Praha 6 Řepy (knihovna CSZS). Předsedkyní klubu je paní Jitka Hanzlová. Upřednostňují společenské aktivity dle možností členů klubu, poznávací vycházky, posezení s dobrou náladou. Rádi si ale také vyslechnou různé besedy, semináře či navštěvují společenské a kulturní akce.

 

Všechny kluby seniorů vyvíjí značnou aktivitu při zajištění programu pro své členy. V průběhu roku CSZS organizuje celodenní výlety a další koncipované programy v průběhu roku ve spolupráci s městskou částí Praha 17 (Den matek, vánoční posezení apod.).

Kontakt na všechny kluby seniorů prostřednictvím naší recepce.