CSZS      O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                

AT linka a AT poradna - kontakty

 

Vedoucí AT linky a poradny: MUDr. Gita Pekárková      E-mail: atlinka.repy@seznam.cz, tel.: 235 311 791, mob.: 724 307 775 (pouze čtvrtek)

AT linka:                               Mgr. Hana Kvapilová      E-mail: atlinka.repy@seznam.cz, tel.: 235 311 791, mob.: 608 238 077 (pouze čtvrtek)

Aktuality jsou zveřejněny na facebooku CSZS (zde) a Klubu17 (zde)
 

            O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                 
            Organizační struktura      Pečovatelská služba      Pečovatelská služba      Domácí zdravotní péče      Kluby seniorů      Přeprava imobilních osob                 
            Výroční zprávy      AT linka a poradna      Poradna pro rodinné pečující      Fyzioterapie      Pohybové aktivity      Půjčovna kompenzačních pomůcek                 
            Volná místa      Klub 17      AT linka a AT poradna      Klinická psychologie      Vzdělávací kurzy      Reportáže                 
                  Zdravotní služby      Nízkoprahové zařízení - Klub 17            Další aktivity pro seniory      Kontakty na krizové linky psychologické pomoci                 
                  Volnočasové aktivity                                         
                  Půjčovna                                         
                  Přeprava                                         
                  Ostatní služby                                         

                                         Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      AquaStop Cream      Letiště      Injektáž zdiva                                         
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz