######Centrum sociálně zdravotních služeb

O nás

  • Základní údaje
  • Organizační struktura
  • Výroční zprávy

Status

Centrum sociálně zdravotních služeb – příspěvková organizace, zřízená 1. 1. 1998 městskou částí Praha – Řepy usnesením zastupitelstva č. 3/32 ze dne 17. 11. 1997 podle § 8 odst. 2 písmeno c zákona č. 90/1993 Sb., O hlavním městě Praze a podle § 31 zákona č. 576/90 Sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice. zapsaná dne 5.8.2000 u Měs­tského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755

Zaměření

Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části Praha – Řepy a dle dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování:

  • sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, registrace č.j.: 762988/09
  • zdravotních služeb, registrace č.j.: S-MHMP/1224862/12/ZDR
  • služeb navazujících (aktivizační služby pro seniory atd.)
Naši klienti

Dále vykonává doplňkovou činnost ve smyslu zákona č. 250/ 2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Bližší informace najdete v sekci poskytované služby.

Vedení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid doloremque sunt autem officia omnis, vel, quaerat ullam repellat quia error perspiciatis rerum debitis nobis adipisci ipsa? Architecto officia nulla commodi at dolorum corporis nostrum,
possimus sunt, ex maxime unde repudiandae, quo ipsam dignissimos! Libero repudiandae accusantium cupiditate provident, doloremque odit,

modi architecto expedita tenetur ratione ducimus blanditiis error delectus corrupti reprehenderit omnis animi. Voluptate quibusdam vel, aut cumque natus cum repellat sunt earum rem molestias alias obcaecati reiciendis non modi temporibus eum vitae consequuntur ad doloremque qui, optio quos dolore quidem. Quis fuga perspiciatis officiis quas provident culpa nobis illo.