Centrum sociálně zdravotních služeb

je příspěvková organizace, zřízená 1.1.1998 městskou částí Praha - Řepy usnesením zastupitelstva č. 3/32 ze dne 17.11.1997 podle §8 odst. 2 písmeno c) zákona č. 90/1993Sb., O hlavním městě Praze a podle §31 zákona č. 576/90 Sb., O pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice. Zapsaná dne 5.8.2000 u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755. (viz výpis z OR)

IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647

Tel. recepce: 235 314 141, 235 313 182, 777 575 117, fax: 235 300 474

E-mail: cszs@iol.cz, www: www.cszs.cz, datová schránka - ID: jbskg4y

Sídlo:

     ul. Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy

Pobočky:

     Dům s pečovatelskou službou ul. Křivatcova 416, 155 21 Praha 5 – Zličín

     Alko-toxo anonymní linka a poradna ul. Socháňova 1221, 163 00 Praha 6 – Řepy

Číslo bankovního účtu: 0168034319/0800

Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno k zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele městské části Praha - Řepy a dle dohody pro jiné. Ve své hlavní činnosti se zaměřuje na poskytování:

- sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, registrace č.j.: 762988/09

- zdravotních služeb, registrace č.j.: S-MHMP/1224862/12/ZDR

- služeb navazujících (aktivizační služby pro seniory atd.)

Dále vykonává doplňkovou činnost ve smyslu zákona č. 250/ 2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.


Podporují nás:

Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      Úřad práce      Letiště